(8β)-8-[[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-6-methylergoline


CAS No. : 955957-39-8

(8β)-8-[[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-6-methylergoline,955957-39-8
Product Details
Cat No:R060183
Molecular Formula:C₂₂H₃₄N₂OSi
Molecular Weight:370.6
Price:Get quote
We would like to match the lowest price on market if possible.

Your information is safe with us.

refresh
Cat No:R060183
Cas No:955957-39-8
Product-Name:(8β)-8-[[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-6-methylergoline
Recommended Products
 • CAS No. :94731-13-2
  Product Name:

  4-Hydroxy Propranolol β-D-Glucuronide (Mixture of Diastereomers)

  Cat No: R008120 View details
 • CAS No. :NA
  Product Name:

  rac 4-Hydroxy Propranolol-d7 β-D-Glucuronide

  Cat No: R008121 View details
 • CAS No. :168286-98-4
  Product Name:

  7-Hydroxy Coumarin β-D-Glucuronide Sodium Salt

  Cat No: R008122 View details
 • CAS No. :NA
  Product Name:

  7-Hydroxy Coumarin-d5 β-D-Glucuronide Sodium Salt

  Cat No: R008123 View details