(7α)-7-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one


CAS No. : NA

(7α)-7-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one,NA
Product Details
Cat No:R040071
Synonyms:7α-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one
Molecular Formula:C₃₃H₅₈O₂Si
Molecular Weight:514.9
Price:Get quote
We would like to match the lowest price on market if possible.

Your information is safe with us.

refresh
Cat No:R040071
Cas No:NA
Product-Name:(7α)-7-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one
Recommended Products
 • CAS No. :NA
  Product Name:

  2-[4-(2,4-Dichloro-5-hydroxyphenoxy)phenoxy]propanoic Acid Methyl Ester-13C, d3

  Cat No: R021128 View details
 • CAS No. :15100-75-1
  Product Name:

  L-Phenylalanine tert-Butyl Ester Hydrochloride

  Cat No: R021129 View details
 • CAS No. :1177315-89-7
  Product Name:

  L-Phenylalanine tert-Butyl Ester-d5

  Cat No: R021130 View details
 • CAS No. :3182-93-2
  Product Name:

  L-Phenylalanine Ethyl Ester Hydrochloride

  Cat No: R021131 View details